DỊCH VỤ LẤY LẠI FANPAGE, GROUP BỊ MẤT

Nguyên nhân bị mất:

 • Quên mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập: Đây là một nguyên nhân phổ biến khiến người quản lý mất quyền truy cập vào trang fanpage hoặc nhóm. Nếu không có biện pháp khôi phục mật khẩu hiệu quả, người dùng sẽ không thể truy cập lại được.

 • Bị Hack hoặc Phishing: Tài khoản quản trị có thể bị hack hoặc lừa đảo thông qua các cuộc tấn công phishing. Kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin đăng nhập để lấy mất quyền kiểm soát trang fanpage hoặc nhóm.

 • Vi phạm Chính sách của Facebook: Facebook có các quy định và chính sách cộng đồng mà người dùng phải tuân thủ. Nếu trang fanpage hoặc nhóm vi phạm các quy định này, có thể bị đình chỉ hoặc xóa bỏ mà không cần thông báo trước.

 • Xung đột Quyền Sở Hữu: Trong trường hợp có xung đột về quyền sở hữu giữa các bên liên quan đến trang fanpage hoặc nhóm, Facebook có thể tạm ngưng quyền truy cập cho đến khi xác định rõ về sự xung đột này.

 • Lỗi Của Hệ Thống: Đôi khi, việc mất quyền truy cập có thể xuất phát từ lỗi của hệ thống hoặc phần mềm của Facebook. Trong trường hợp này, cần liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Facebook để được giải quyết.

 • Hành Động không Cẩn Thận của Quản Trị: Đôi khi, quản trị viên có thể vô tình thực hiện các hành động không cẩn thận như xóa trang fanpage hoặc nhóm mà không cần thiết.

Quy Trình Dịch Vụ Tiếp Nhận và Xử Lý Trang Fanpage, Nhóm Facebook Bị Hack

Bước 1: Tiếp Nhận Yêu Cầu

 1. Liên Hệ Khách Hàng: Khách hàng liên hệ thông qua các kênh liên lạc như email, điện thoại hoặc trang web của chúng tôi để thông báo về trang fanpage hoặc nhóm bị hack.

 2. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi thu thập thông tin chi tiết về trang fanpage hoặc nhóm bị hack, bao gồm tên trang, ID, thông tin liên hệ của người quản trị và mô tả cụ thể về vấn đề.

Bước 2: Xác Minh và Đánh Giá

 1. Xác Minh Danh Tính: Chúng tôi xác minh danh tính của khách hàng và đảm bảo rằng họ là chủ sở hữu hợp lệ của trang fanpage hoặc nhóm bị hack.

 2. Đánh Giá Tình Hình: Chúng tôi đánh giá tình hình của trang fanpage hoặc nhóm để xác định mức độ nghiêm trọng của việc hack và ảnh hưởng lên hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 3: Phục Hồi và Bảo Vệ

 1. Khôi Phục Quyền Truy Cập: Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh mạng để khôi phục quyền truy cập vào trang fanpage hoặc nhóm bị hack, bao gồm thiết lập lại mật khẩu và các biện pháp bảo mật khác.

 2. Xóa Hoặc Khóa Tài Khoản Bất Hợp Pháp: Chúng tôi thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc khóa các tài khoản không hợp pháp được sử dụng để hack trang fanpage hoặc nhóm.

 3. Cập Nhật Biện Pháp Bảo Mật: Chúng tôi cung cấp hướng dẫn cho khách hàng về cách cập nhật và tăng cường biện pháp bảo mật để ngăn chặn các cuộc tấn công tương lai.

LIÊN HỆ HỖ TRỢ HOTLINE: 0942 943 444